ECTOIN ®  NEDİR ?

 Hücreler ectoin sayesinde susuzluğa ve kuruluğa rahatça karşı koyar.
Mısır çöllerindeki sert koşullarda milyonlarca yıldır yaşayan mikro organizmaların ürettiği proteindir. Natrun Vadisi, Mısır’ın bu sıcak ortamında aşırı UV ışınları altında yaşayan bakteriler, yüksek ısının neden oldugu ozmotik stres ve dehidratasyon karşı kendilerini korumak için ectoin sentez ederler.
DERMECTO İÇERİĞİ VE ETKİSİ Dıs stresler, dokuda su kaybına ve inflamatuvar reaksiyonlara neden olarak membran hasarına yol açar. Dermecto®, hücreleri su birikimi ile dehidratasyon karsı korur. Hücrenin dıs membran bilesenlerini stabilize eder ve koruyucu bir kompleks olusturur. Dermecto® ile olusan su kompleksleri lipid tabakalarında stabilizasyona neden olur. Lipid tabakaları, hidrofilik reaksiyonlarla stabilize hale gelir.